Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

Informații privind admiterea la FMPT, sesiunea IULIE 2017:

1Lista candidaților admiși - RUNDA 1

2. Lista candidaților de etnie rromă admiși - RUNDA 1

3. Lista candidaților studenți promovabili înscriși

4. Lista candidaților în așteptare RUNDA 1

5. Anunț privind plata taxelor de studii pentru candidații admiși cu taxă - Click AICI.

6. Legenda opțiunilor 

7. Lista candidaților înscriși pentru admitere - sesiunea iulie 2017

8. Numărul candidaților înscriși - la data de 21.07.2017

9. Metodologia de admitere la ciclul licență

10. Acte înscriere

11. Alte informaţii privind admiterea

12. Condițiile de admitere fără concurs pentru candidații premiați la olimpiade și concursuri naționale și internaționale

TAXE pentru concursul de admitere la ciclul LICENŢĂ: 

  • taxă de înscriere : 100 lei
  • taxă de confirmare / înmatriculare : 100 lei 

Distribuția numărului de locuri ale Facultății de Management în Producție și Transporturi pentru anul universitar 2017/2018 pentru sesiunea iulie 2017, este:

1. Inginerie și management: 155 locuri fără taxă și 25 locuri cu taxă.

2. Științe administrative:  35 locuri fără taxă și 5 locuri cu taxă.

Calendarul admiterii pentru sesiunea iulie 2017:

Înscriere candidaţi

17.07.2017 - 22.07.2017, orele 9.00 - 14.00

24.07.2017 – 25.07.2017, orele 9.00 - 14.00

 Concurs de dosare

25.07.2017 

Rezultatele concursului:

26.07.2017, ora 10.00

Confirmări Runda I:

26.07.2017, ora 10.00 - 27.07.2017, ora 16.00

Afişare rezultate Runda II:

28.07.2017, ora 10.00

Confirmări Runda II:

28.07.2017, ora 10.00 - 29.07.2017, ora 12.00

Afişare rezultate Runda III:

29.07.2017, ora 16.00

Confirmări Runda III:

29.07.2017, orele 16.00 - 18.00

Rezultate finale:

29.07.2017, ora 20.00

Pentru ciclul de licență Facultatea de Management în Producție și Transporturi oferă următoarele oportunități:

  • Licență - ciclul

   1. Inginerie și Management - Ingineri Zi (4 ani)

Specializări:

   - Inginerie Economică Industrială

   - Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic și Energetic

   - Inginerie Economică în Construcții

   - Inginerie Economică în Industria Chimică și de Materiale

   2. Științe Administrative (3 ani)

Specializarea: Administrație Publică

   Pentru ciclul de licență admiterea se realizează pe baza concursului de dosare, adică

                                                   m=b

   m = media de Admitere

   b = media la Bacalaureat

   Se oferă diplomă eurocompatibilă datorită sistemului de EUROCREDITE TRANSFERABILE.