Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

Prezentarea Centrului de Cercetare din cadrul Facultății de Management în Producție și Transporturi

 Domeniul de activitate al centrului este „Inginerie și Management”                                                                   

  Centrul de Cercetare are în componența sa cadre didactice și doctoranzi cu frecvență de la Facultatea de Management în Producție și Transporturi. Numărul total de membrii este de 16 din care:

 a. Membrii permanenţi – 13 persoane

             - 5 profesori conducători de doctorat;

            - 2 conferenţiari;

            - 5 şefi de lucrări;

            - 1 asistent;

 b. Membrii nepermanenţi – 3 persoane

             - 3 doctoranzi cu frecvență;

 Componenta Centrului este următoarea:

 Tabelul: Lista cercetătorilor cu contract de muncă la 31.12.2014 din FMPT

Domeniul: Inginerie și Management

Nr. crt.

Numele și prenumele

Adresa e-mail

Telefon

1

Prof.dr.ing. Izvercianu Monica - (director centru de cercetare)

0256404305

2

Prof.dr.ing. Drăghici Anca

anca.draghici@upt.ro

0256404053

3

Prof.ing.dr.ec. Mocan Marian

marian.mocan@upt.ro

0256404281

4

Prof.dr.ing. Proștean Gabriela

gabriela.prostean@upt.ro

0256404039

5

Prof.dr.ing. Dumitrescu Constantin

constantin.dumitrescu@upt.ro

0256404042

6

Conf.dr.ing. Pugna Adrian

adrian.pugna@upt.ro

0256404041

7

Conf.dr.ing.,ec. Matei Tamasila

matei.tamasila@upt.ro

0256404039

8

S.l.dr.ing. Taucean Ilie

ilie.taucean@upt.ro

0256404039

9

S.l.dr.ing. Tion Monica

monica.tion@upt.ro

0256404043

10

S.l.dr.ing. Negru Strauti Gabriela

gabriela.negru@upt.ro

0256404040

11

Conf.dr. Albulescu Claudiu

claudiu.albulescu@upt.ro

0256404053

12

S.l.dr. Vartolomei Mihaela

mihaela.vartolomei@upt.ro

0256404053

13

As.dr.ing. Ivașcu Larisa

larisa.ivascu@upt.ro

0256404308

14

Dr.ing. Maistor Sorin

sorin.maistor@upt.ro

0256404307

15

Ec.dr. Miclea Șerban

miclea.serban@yahoo.com

0256404307

16

Drd. Badea Andra

andra.badea@upt.ro

0256404307

 Temele de cercetare derulate în centru se referă la următoarele:

 -          Marketing

-          Dezvoltare sustenabilă

-          Management strategic

-          Managementul resurselor umane

-          Gestiunea resurselor întreprinderii

-          Logistică industrială și comercială

-          Managementul proceselor de producție

-        Managementul calității, etc.