Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

  

      Laptopuri pentru studenții UPT -  Clic AICI.

Prin proiectul POC 2.3.3/2/148345: „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”, UPT va oferi 600 de laptopuri studenților care nu au acces la un dispozitiv specific si performant pentru a participa la activitățile didactice.

În perioada 06.01.2022 – 25.01.2022, se organizează etapa de colectare a dosarelor de solicitare a unui laptop.

Cine poate aplica? Orice student la UPT care îndeplinește următoarele condiții:

  • este înmatriculat la ciclul de licență sau master;
  • îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform ordinului nr. 3.392/2017 și a Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018 – HS235/18.09.2017;
  • nu are acces la un dispozitiv specific si performant pentru a participa la activitățile didactice oferite de UPT.

Cum se aplică?

Se întocmește un dosar care să conțină următoarele documente:

  1. Cerere de selectie (Anexa 1.2​)
  2. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 1.3)
  3. Formular de înregistrare individuală  a participanților la operațiunile finanțate prin POC 2014-2020 (Anexa 1.4); Model completare licențăModel completare master
  4. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1.5)
  5. Copie CI; 
  6. Studenții care îndeplinesc condițiile  pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, dar nu beneficiază de bursă pe perioada semestrului curent, vor completa dosarul cu documentele solicitate în Anexa 1 la Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începand cu anul universitar 2017-2018 (aprobat prin HS nr. 235/18.09.2017). Lunile de referință pentru determinarea venitului lunar mediu net sunt iulie, august și septembrie 2021, iar venitul mediu net pe membru de familie este de 1.386 lei.
  7. Studenții care beneficiază de bursă socială sau socială ocazională pe perioada semestrului curent nu trebuie să mai depună actele justificative solicitate în anexa 1 a regulamentului de burse. Aceștia trebuie să depună doar actele menționate la punctele 1-5.

Important. Formularele se vor tipări ca atare, completa și semna olograf. Documentele originale (Anexele 1.2 – 1.5) se vor preda în original de studenții selectați în momentul preluării laptopului. Alternativ, formularele se pot completa și semna complet electronic: completați toate câmpurile cerute în documentul DOCX, exportați fișierul în format PDF, semnați digital fișierul rezultat (de exemplu cu Acrobat Reader sau Microsoft Edge).

Se scanează documentele, completate și semnate, sub forma unui singur fisier pdf. Dacă documentele sunt fotografiate, atunci se generează imagini în format jpg, gif sau tif și se crează o arhivă zip.

Documentul pdf sau arhiva zip se încarcă pe platforma https://student.upt.ro/ la secțiunea ”Solicitare laptopuri – bursă socială”, în perioada 06.01.2022, ora 12.00 – 25.01.2022, ora 22.00.

După încărcare, pe pagina secțiunii va apărea un mesaj cu data și ora la care s-a transmis dosarul.

******

   Regulament concurs Ioan de Sabata - Clic AICI.

   Raport privind respectarea prevederilor codului drepturilor și obligațiilor studentului din FMPT întocmit de LSFMPT - Clic AICI.

   Modul de desfășurare al activităților didactice, pe durata semestrului I al anului universitar 2021-2022. În  Hotărârea de Senat nr.155/16.09.2021  se găsește ”Procedura privind modul de desfășurare a activităților didactice în cadrul Universității Politehnica Timișoara, pe durata semestrul I al anului universitar 2021-2022”.