Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   Despre noi

   În anul 1990 datorită transformărilor sociale şi economice de mare anvergură care au generat o cerere acută de specialiști în management industrial dar nu numai, în cadrul Facultății de Mecanică ia ființă un nou profil: Ingineria Sistemelor de Producție sub directa organizare a Catedrei de Management.

   Acest profil este rezultatul inițiativei Catedrei de Management (fosta Catedra de Organizare) la care au aderat şi alte  centre universitare din țară precum: Cluj-Napoca, Sibiu, București și Iaşi.

   În anul 1990 se organizează prima admitere doar pentru o singură grupă de studenți însă, datorită dinamicii crescătoare se ajunge în anul 1992 la patru grupe fiecare corespunzătoare profilurilor de baza ale Politehnicii: mecanică, chimie, construcții și electrotehnică.

   În același an, 1992, se schimbă denumirea profilului în: INGINERIE ECONOMICĂ, fiind deja un profil cunoscut și implementat în 18 facultăți din țară.

   În anul 2005 profilul Inginerie Economica își schimbă denumirea în Inginerie și Management.

   Începand cu anul 2006 Catedra de Management absoarbe şi fosta Catedra de Ştiinţe Economice şi Socio – Umane (SESU) devenind o entitate şi mai puternică în cadrul universității sub titulatura de Departamentul de Management, care în prezent are în componenţa sa în jur de  30 de cadre didactice titulare şi peste 20 de asistenţi cercetare (doctoranzi cu frecvenţă).

   În prezent , Departamentul de Management este format din două colective :

-    Colectivul de specialitate de „INGINERIE SI MANAGEMENT“, care girează domeniul de studiu de – Inginerie şi Management la toate cele trei niveluri:  prin  cele patru specializări de inginerie economică dar totodată şi cele trei mastere precum şi studiile doctorale;

-    Colectivul de specialitate de „ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE“, care girează domeniul de studiu specific – Ştiinţelor Administrative, cu specializarea de administraţie publică la nivelul de licenţă.

Prin urmare  paleta de preocupări în plan didactic dar şi de cercetare este una specială, deosebit de variată şi diversificată, şi datorită faptului că departamentul nostru are un statut special în cadrul Universităţii “Politehnica” din Timişoara, deoarece prestează activităţi didactice la toate specializările de licenţă şi master unde conform planurilor de învăţământ sunt prevăzute discipline manageriale sau socio-economice.

În ceea ce privește direcţiile de cercetare şi preocupările ştiinţifice ale personalului, în cadrul Departamentului există un Centru de Cercetare în „INGINERIE ŞI MANAGEMENT“ acreditat intern, cu două axe  majore de cercetare

 -   Direcţia de cercetare “Inovare şi competitivitate în inginerie şi management ”

             -   Direcţia de cercetare “Inovare şi competitivitate în economie şi administraţie”

Menţionăm faptul că în cadrul celor două direcţii de cercetare se vor dezvolta mai multe subdirecţii în concordanţă cu:

-  temele de cercetare propuse în cadrul centrului de Cercetare în „INGINERIE ŞI MANAGEMENT“ acreditat intern

-  preocupările definite în cadrul Şcolii Doctorale în Inginerie şi Management.

Misiunea Departamentul de Management este aceea de a deveni un pol de excelenţă pedagogică şi de cercetare în domeniul inginerie şi management, respectiv al ştiinţelor economico-administrative, cu o identitate bine definită  academic, capabilă să-i asigure  o imagine favorabilă în plan intern şi internaţional,  notorietate şi o prezenţă activă în mediul de afaceri, economic şi social euro-regional.

Planul operațional al Departamenului de Management pentru anul 2023 se găseşte AICI.

Plan strategic de dezvoltare al Departamentului de Management pentru perioada 2020 - 2024 se găseşte AICI.