Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   09.06.2017 - Concursul gradațiilor de merit 2017:

 1. Albulescu Claudiu - dosar

 2. Grecu Eugenia - dosar

 3. Ivașcu Larisa - dosar

 4. Mihărtescu Andreea - dosar

 5. Negruț Mircea - dosar

 6. Potra Sabina - dosar

 7. Proștean Gabriela - dosar

 

 18.02.2016 - REZULTATELE REPARTIZĂRII gradaţiilor de merit, în şedinţa Consiliului Departamentului de Management din 17.02.2016 se găsesc AICI.

   Alegeri la nivelul DEPARTAMENTULUI DE MANAGEMENT

 1. DIRECTOR DE DEPARTAMENT MANAGEMENT

   Lista și planul managerial, la depunerea candidaturii pentru mandatul de DIRECTOR DEPARTAMENT   

Nr.Crt. Nume și prenume Candidatura Documente
1. TĂMĂȘILĂ Matei Director Departament Documente atașate
 

 2. ALEGERI SENAT UPT ȘI CONSILIU DEPARTAMENT

   Lista candidaturi Departamentul de Management

   09.09.2015 - REZULTATELE REPARTIZARII gradaţiilor de merit, în şedinţa Consiliului Departamentului de Management din 07.09.2015 se găsesc AICI.

   03.07.2015 - În 30.06.2015 au avut loc două concursuri de post (asistent, șef de lucrări). Rezultatele concursului sunt:

   13.06.2014 - În 16.06.2014 au loc alegeri la nivelul Departamentului de Management. Candidaturi depuse pentru:

  • Senator

          S.l.dr.ec. Claudiu ALBULESCU

  • Membru în Consiliul Departamentului

          As.dr.ing Mircea NEGRUȚ

   12.06.2014 - Rezultatele repartizării gradațiilor de merit se găsesc AICI.