Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

Programul de studii de master în Inginerie și Management

   În rândul studenților, Facultatea de Management în Producție și Transporturi este una dintre cele mai căutate facultăți din cadrul Universității Politehnica Timișoara. La rândul ei, UPT este una dintre cele mai importante şi recunoscute universităţi pe plan național. Facultatea MPT este recunoscută de multe universităţi din țară și din întreaga lume, ceea ce permite studenţilor să obţină una dintre cele mai recunoscute diplome naţionale.

   Masterele oferite de Facultatea MPT reprezintă o certificate de calificare profesională, concepută pentru cei care doresc să avanseze în carieră sau să-şi îmbunătăţească nivelul de educaţie. Posesia unei astfel de diplomei reprezintă pentru angajator o garanţie că respectivul candidat are cel mai înalt nivel de competenţe profesionale şi astfel candidatul are un avantaj considerabil în momentul angajării.

   Facultatea MPT deține cel mai bun cadru pentru dezvoltarea personală şi profesională, oferind în acelaşi timp recunoaşterea oficială a competenţelor dobândite, prin intermediul unei diplome emise de una dintre cele mai prestigioase universităţi din România - Universitatea Politehnica Timișoara.

După finalizarea programei de master, se obţine una din următoarele trei diplome: 

  • Master în  Ingineria și Managementul Competitivității 
  • Master în Ingineria și Managementul Sistemelor Logistice
  • Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor

   MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE

   Ingineria şi managementul competitivităţii (IMC)

   Misiunea programului de master de aprofundare Ingineria şi managementul competitivităţii este aceea de a forma ingineri şi manageri având competenţe deosebite prin pregătire aprofundată studiilor de licenţă în specializările Inginerie şi Management, respectiv prin dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei şi managementului competitivităţii firmelor, clusterelor şi implicit în management şi politici integrate la nivel de zonă, judeţ, regiune.
   Obiectivele programului constau în dezvoltarea de competenţe şi abilităţi integrative specifice ingineriei şi managementului competitivităţii, prin aprofundarea/extinderea cunoştinţelor şi competenţelor din domeniile studiilor de licenţă de Inginerie şi Management, respectiv dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică bazată pe concepţii sistemice, moderne, asistată de calculator, cu efect în creşterea competitivităţii sustenabile a organizaţiilor şi clusterelor..

   Ingineria şi Managementul Sistemelor Logistice (IMSL)

   Misiunea programului de master complementar Ingineria şi Managementul Sistemelor Logistice este aceea de a forma ingineri şi manageri cu competenţe deosebite prin pregătire complementară studiilor de licenţă în specializările absolvite, respectiv prin dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul logisticii industriale şi comerciale, domeniu deosebit de dinamic în condiţiile economice actuale.
  Obiectivele programului constau în dezvoltarea de competenţe şi abilităţi specifice ingineriei şi managementului în general şi ingineriei şi managementului sistemelor logistice în special, prin complementaritatea cunoştinţelor din domeniile studiilor de licenţă, respectiv dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică bazată pe concepţii moderne, asistată de calculator.


   Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor (MAAA)

   Misiunea programului de master complementar Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor este aceea de a forma manageri şi antreprenori având competenţe deosebite prin pregătire complementară studiilor de licenţă în specializările absolvite, respectiv prin dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul managementului afacerilor şi antreprenoriatului.
  Obiectivele programului constau în dezvoltarea de competenţe şi abilităţi specifice managementului afacerilor şi antreprenoriatului, prin complementaritatea cunoştinţelor din domeniile studiilor de licenţă, respectiv dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică bazată pe concepţii moderne, asistată de calculator.