Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

  Template-ul (formularul pentru Inginerie și Management) pentru lucrarea de diplomă se află AICI.

 Template-ul (formularul pentru Administrație Publică) pentru lucrarea de licență se află AICI.

   Comisia pentru examenele de diplomă și licență (se va afișa) - Click AICI.

   Termen de predare: iunie 2021

   Dată examen: iunie 2021

   Tematica pentru examenul de diplomă, proba teoretică, Inginerie și Management (se va actualiza) - Click AICI.

   Tematica pentru examenul de diplomă, proba teoretică, Administrație Publică (se va actualiza) - Click AICI.

 Toate informațiile referitoare la examenul de licență se află pe Campusul Virtual! Pe Campusul Virtual se încarcă: documentele, prezentările și lucrările/proiectele de licență.

***************************************************************************************************************************

   Începând cu anul universitar 2016/2017, în conformitate cu HS Nr. 130/16.02.2017,  privind modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor  de licență/diplomă și disertație în UPT,

   Consiliul Facultății MPT a decis:

   Examenul de licență/diplomă, în cadrul Facultății MPT, constă în parcurgerea a două probe după cum urmează:

      a. proba 1: în forma orală, de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților fundamentale, de domeniu și de specialitate; această probă este susținută în fața comisiei de examen împreună cu proba 2; întrebările adresate candidaților sunt distincte față de cele corespunzătoare probei 2;

    b. proba 2: de prezentare și susținere a unei lucrări/unui proiect, numită/numit lucrare de licență/proiect de diplomă; proba 2 este publică.

 ****************************************************************************************************************************