Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara


  Examen de licență - sesiunea iunie 2019 - va avea loc în data de 25-26 iunie 2019.

   Termen de predare: 18.06.2019

   Comisia de licenta - Click AICI

   Discipline pentru examenul de licență/diplomă – proba 1 (teoretică) pentru domeniile Inginerie și Management și Științe Administrative se găsesc AICI.

***************************************************************************************************************************

        Examen de licență - sesiunea iunie 2018

      Discipline pentru examenul de licență/diplomă – proba 1 (teoretică) pentru domeniile Inginerie și Management și Științe Administrative se găsesc AICI.

          Examenul de licență / diplomă se va susține în perioada 25 - 26.06.2018

         Ultima zi de înscriere și predare a lucrării este 15.06.2018, ora 12.00

         Comisia examenului de licență pentru anul universitar 2017/2018 se regăsește AICI.

   Începând cu anul universitar 2016/2017, în conformitate cu HS Nr. 130/16.02.2017,  privind modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor  de licență/diplomă și disertație în UPT,

   Consiliul Facultății MPT a decis:

   Examenul de licență/diplomă, în cadrul Facultății MPT, constă în parcurgerea a două probe după cum urmează:

      a. proba 1: în forma orală, de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților fundamentale, de domeniu și de specialitate; această probă este susținută în fața comisiei de examen împreună cu proba 2; întrebările adresate candidaților sunt distincte față de cele corespunzătoare probei 2;

    b. proba 2: de prezentare și susținere a unei lucrări/unui proiect, numită/numit lucrare de licență/proiect de diplomă; proba 2 este publică.

  Prezentările lucrărilor de licență se trimit la următoarele adrese de email, astfel:

 a. Specializarea: Inginerie și Management

         - Grupele Mecanică și Construcții: la adresa de email attila.turi@upt.ro până la data d24.06.2018 ora 23:59. Numele fișierului trebuie să fie de forma:

                        Nume_Prenume_Grupa_Coordonator_2018.pptx

Programarea studenților (grupele Mecanică și Construcții) pentru susținerea lucrărilor de licență se află AICI.

Nu se vor accepta prezentări ulterior acestei ore și nici în ziua examenului pe stick!

         - Grupele Chimie și Electro: la adresa de email serban.miclea@upt.ro până la data de 24.06.2018 ora 23:59Numele fișierului trebuie să fie de forma:

                        Nume_Prenume_Grupa_Coordonator_2018.pptx

Programarea studenților (grupele Chimie și Electro) pentru susținerea lucrărilor de licență se află AICI.

Nu se vor accepta prezentări ulterior acestei ore și nici în ziua examenului pe stick!

b. Specializarea: Științe Administrative

         - la adresa de email caius.luminosu@gmail.com până la data de 22.06.2018 ora 16:00. Numele fișierului trebuie să fie de forma:

                        Nume_Prenume_Coordonator_2018.pptx

Programarea studenților pentru susținerea lucrărilor de licență se află AICI.

Nu se vor accepta prezentări ulterior acestei ore și nici în ziua examenului pe stick!

***********************************************************************************************************************