Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara


  Examen de licență - sesiunea septembrie 2019 - va avea loc în data de 11 septembrie 2019. 

   Programarea candidaților se află AICI.

   Comisia de licenta - Click AICI

********************************************************************************************************************************

   Examen de licență - sesiunea iunie 2019 - va avea loc în data de 25-26 iunie 2019.

   Termen de predare: 18.06.2019

   Comisia de licenta - Click AICI

   Formatul prezentărilor pentru Proiectul de diplomă (IM) și pentru Lucrarea de licență (AP) - Click IM. Click AP

   Discipline pentru examenul de licență/diplomă – proba 1 (teoretică) pentru domeniile Inginerie și Management și Științe Administrative se găsesc AICI.

   Prezentările lucrărilor de licență se trimit la următoarele adrese de email, astfel:

 a. Domeniul: Inginerie și Management

         - Grupele Mecanică și Construcții: la adresa de email attila.turi@upt.ro până la data d24.06.2019 ora 16:00. Numele fișierului trebuie să fie de forma:

                        Nume_Prenume_Grupa_Nume Coordonator_2019.pptx

Programarea studenților (grupele Mecanică și Construcții) pentru susținerea lucrărilor de licență se află AICI.

Nu se vor accepta prezentări ulterior acestei ore și nici în ziua examenului pe stick!

        - Grupele Chimie și Electro: la adresa de email serban.miclea@upt.ro până la data de 24.06.2019 ora 16:00Numele fișierului trebuie să fie de forma:

                        Nume_Prenume_Grupa_Nume Coordonator_2019.pptx

Programarea studenților (grupele Chimie și Electro) pentru susținerea lucrărilor de licență se află AICI. (se va afișa)

Nu se vor accepta prezentări ulterior acestei ore și nici în ziua examenului pe stick!

b. Specializarea: Științe Administrative

         - la adresa de email caius.luminosu@upt.ro până la data de 24.06.2019 ora 16:00. Numele fișierului trebuie să fie de forma:

                        Nume_Prenume_Nume Coordonator_2019.pptx

Programarea studenților pentru susținerea lucrărilor de licență se află AICI. (se va afișa)

Nu se vor accepta prezentări ulterior acestei ore și nici în ziua examenului pe stick!


***************************************************************************************************************************

   Începând cu anul universitar 2016/2017, în conformitate cu HS Nr. 130/16.02.2017,  privind modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor  de licență/diplomă și disertație în UPT,

   Consiliul Facultății MPT a decis:

   Examenul de licență/diplomă, în cadrul Facultății MPT, constă în parcurgerea a două probe după cum urmează:

      a. proba 1: în forma orală, de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților fundamentale, de domeniu și de specialitate; această probă este susținută în fața comisiei de examen împreună cu proba 2; întrebările adresate candidaților sunt distincte față de cele corespunzătoare probei 2;

    b. proba 2: de prezentare și susținere a unei lucrări/unui proiect, numită/numit lucrare de licență/proiect de diplomă; proba 2 este publică.

 ****************************************************************************************************************************