Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

DIRECTOR DE DEPARTAMENT 

    Conf.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ

BIROUL CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI

    Conf.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ

    Conf.dr.ing. Adrian Pavel PUGNA

    Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU  

SECRETARUL ŞTIINŢIFIC AL DEPARTAMENTULUI

     Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

     Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN

     Conf.dr.ing. Adrian Pavel PUGNA

Conf.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU

Sl.dr.ing. Gabriela Ana NEGRU-STRĂUŢI 

Sl.dr.ing. Monica Daniela TION 

Sl.dr.ing. Mircea Liviu NEGRUŢ

Sl.dr.jr. Caius Tudor LUMINOSU

Sl.dr.ec. Alin Emanuel ARTENE

COMISIILE DEPARTAMENTULUI

Comisia de strategii şi politici

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN – preşedinte comisie

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU 

Sl.dr.jr. Caius Tudor LUMINOSU

Comisia didactică

Conf.dr.ing. Adrian Pavel PUGNA – preşedinte comisie

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN 

Sl.dr.ing. Gabriela Ana NEGRU-STRĂUŢI  

Comisia de cercetare

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU – preşedinte comisie

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN  

Sl.dr.ec. Alin Emanuel ARTENE

Comisia resurse umane

Sl.dr.ing. Monica Daniela TION  – preşedinte comisie

Sl.dr.ing. Mircea Liviu NEGRUŢ
Sl.dr.jr. Caius Tudor LUMINOSU

Comisia de infrastructură

Sl.dr.ing. Mircea Liviu NEGRUŢ – preşedinte comisie

Sl.dr.ing. Monica Daniela TION

Sl.dr.ec. Alin Emanuel ARTENE

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Conf.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ – preşedinte comisie

Conf.dr.ing. Adrian Pavel PUGNA - coordonator comisie

Sl.dr.ing. Gabriela Ana NEGRU-STRĂUŢI - Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU - Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare

Student Ciprian JARCA (anul IV IM) - Reprezentant al studenților