Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

DIRECTOR DE DEPARTAMENT 

    Prof.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ

BIROUL CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI

    Prof.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ
    Prof.dr.ec Claudiu Tiberiu ALBULESCU
    Conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU

  

SECRETARUL ŞTIINŢIFIC AL DEPARTAMENTULUI

     Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

     Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN
     Prof.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ
    Prof.dr.ec Caludiu Tiberiu ALBULESCU
    Conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU
    Sl.dr.ing. Ana Gabriela STRĂUŢI
    Sl.dr.ing. Mircea Liviu NEGRUȚ
    Sl.dr.ec .Alin Emanuel ARTENE
    Sl.dr.jr.Caius Tudor LUMINOSU
   Sl.dr.Sabina POTRA

COMISIILE DEPARTAMENTULUI

Comisia de strategii şi politici

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN – preşedinte comisie

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU 

Sl.dr.jr. Caius Tudor LUMINOSU

Comisia didactică

Conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU – preşedinte comisie

Sl.dr.ec. Alin Emanuel ARTENE

Sl.dr.ing. Gabriela Ana STRĂUŢI  

Comisia de cercetare

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU – preşedinte comisie

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN  

Conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU

Comisia resurse umane

Sl.dr.jr. Caius Tudor LUMINOSU  – preşedinte comisie

Sl.dr.ing. Mircea Liviu NEGRUŢ

Sl.dr.ing. Sabina POTRA
 

Comisia de infrastructură

Sl.dr.ing. Mircea Liviu NEGRUŢ – preşedinte comisie

Sl.dr.ing. Gabriela Ana STRĂUŢI

Sl.dr.ec. Alin Emanuel ARTENE

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Prof.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ – preşedinte comisie

Sl.dr. Sabina POTRA - coordonator comisie

Sl.dr.ing. Gabriela Ana STRĂUŢI - Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU - Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare

Student Claudia Diana VASZKO (anul II IM) - Reprezentant al studenților

Componența departamentului și toate comisiile au fost actualizate în februarie 2020.