Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   Sesiunea de comunicări studențească se adresează studenţilor de la toate ciclurile: licenţă, master şi doctorat. În dezvoltarea lucrărilor științifice trebuie respectate următoarele termene limită:

NOU!!!! Rezultatele comunicării studențești - Click AICI 

   Ordinea masteranzilor pentru susținerea lucrării științifice - Click AICI 

Termen înscriere sesiune: 29.05.2016 la adresa de email larisa.ivascu@upt.ro și se specifică:

  • nume și prenume
  • masterul (MAAA, IMSL sau IMC)
  • titlul lucrării
  • coordonatorul lucrării
  • anul de studiu (în situația în care masterandul este în extensie)

 Termen trimitere lucrare și prezentare: 01.06.2016, ora 18.00 la adresa de email larisa.ivascu@upt.ro

 Data sesiunii de comunicări: 02.06.2016, ora 16.00


 DETALII PREZENTĂRI

-  Fiecare masterdand/student va prezenta lucrarea și în format printat (în ziua sesiunii de comunicări).

- Prezentarea lucrării se face în PowerPoint și se trimite până în 01.06.2016 la adresa de email larisa.ivascu@upt.ro (până la ora 18.00).

- Prezentarea lucrării are loc în sala M101 și va dura între 5-7 minute.

- Programarea prezentărilor va apărea pe site în 01.06.2016, ora 21.00

- Fiecare student se va prezenta cu 30 minute înainte de susținerea lucrării.

**************************************************************************************************************************

    Fiecare lucrare științifică trebuie să urmeze următoarele instrucțiuni de redactare:

- lucrările se redactează în Word

- textul: Times New Roman, font 12

- marginea: 2/2/2 cm A4

- titlul: Times New Roman, font 16, bold

- autorii: Times New Roman, font 12, Italic

- afilierea autorilor:Times New Roman, font 12, Italic

- nr. pagini: 4-8 pagini

- rezumat: maxim 200 cuvinte, Times New Roman, font 12, Italic

- cuvinte cheie: 3-5 cuvinte, Times New Roman, font 12, Italic

Template pentru lucrare științifică - Click AICI.

   Lucrările științifice se trimit la adresa larisa.ivascu@upt.ro.

   Arhivele lucrărilor ştiinţifice:

   1. Anul 2016 

   2. Anul 2015

   3. Anul 2014