Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

     Sesiunea de comunicări studențești va avea loc în data de 12 iunie 2019.

 Ordinea susținerilor lucrărilor științifice - Click AICI. (se va afișa în data de 12 iunie 2019, orele 10.00!!!)

Comisia sesiunii de comunicări - Click AICI.

   Sesiunea de comunicări studențească se adresează studenţilor de la toate ciclurile: licenţă, master şi doctorat. În dezvoltarea lucrărilor științifice trebuie respectate următoarele termene limită:

 Termen de trimitere a lucrării științifice și a prezentării: 11.06.2019, ora 20.00 la adresa de email larisa.ivascu@upt.ro și se specifică:

  • nume și prenume
  • masterul (MAAA, IMSL sau IMC)
  • titlul lucrării
  • coordonatorul lucrării
  • anul de studiu (în situația în care masterandul este în extensie)

 Data sesiunii de comunicări: 12.06.2019, începând cu ora 17.00

 DETALII PREZENTĂRI

-  Fiecare masterdand/student va prezenta lucrarea și în format printat (în ziua sesiunii de comunicări).

- Prezentarea lucrării se face în PowerPoint și se trimite până în 11.06.2019 la adresa de email larisa.ivascu@upt.ro (până la ora 20.00).

- Prezentarea lucrărilor va avea loc în sala M101 și va dura între 5-7 minute.

- Programarea prezentărilor va apărea pe site în 12.06.2019, ora 10.00

- Fiecare masterand se va prezenta cu 30 minute înainte de susținerea lucrării.

**************************************************************************************************************************

    Fiecare lucrare științifică trebuie să urmeze următoarele instrucțiuni de redactare:

- lucrările se redactează în Word, în limba română sau engleză

- textul: Times New Roman, font 12

- marginea: 2/2/2 cm A4

- titlul: Times New Roman, font 16, bold

- autorii: Times New Roman, font 12, Italic

- afilierea autorilor:Times New Roman, font 12, Italic

- nr. pagini: 4-8 pagini

- rezumat: maxim 200 cuvinte, Times New Roman, font 12, Italic

- cuvinte cheie: 3-5 cuvinte, Times New Roman, font 12, Italic

Template pentru lucrare științifică - Click AICI.

   Lucrările științifice se trimit la adresa larisa.ivascu@upt.ro.

   Arhivele lucrărilor ştiinţifice:

 1.  Anul 2018

 2.  Anul 2017

 3.  Anul 2016 

 4.  Anul 2015

 5.  Anul 2014