Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara


 NOU!!! Rezultatele susținerilor lucrărilor de disertație (21.06.2016) - click AICI

 NOU!!! Rezultatele susținerilor lucrărilor de disertație (22.06.2016) - click AICI 


 Programarea masteranzilor pentru susținerea lucrării de disertație - click AICI. Detalii:

  • Fiecare masterand trebuie să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată.
  • Studenții care au susținut o lucrare științifică la o manifestare științifică, alta decât Conferința Studențească (http://mpt.upt.ro/resurse-utile/conferinta-studenteasca.html), trebuie să trimită diploma și lucrarea la adresa larisa.ivascu@upt.ro și să le aducă printate în ziua susținerii.
  • Pentru orice neclaritate legată de susținerea diseratației se trimite email la larisa.ivascu@upt.ro

   Comisia examenului de disertație pentru anul universitar 2015/2016 se regăsește AICI.

   Termen de predare disertație:          10.06.2016

   Susţinerea lucrării de disertație:  21 - 22.06.2016

   Pentru susținerea lucrărilor de disertație, fiecare masterand va transmite la adresa de email larisa.ivascu@upt.ro, 

până în 17.06.2016, ora 10.00, următoarele materiale:

  • Prezentarea PowerPoint a lucrării de disertație. Numele fișierului se va forma astfel:

Nume_Prenume_Specializare Master_Nume Coordonator.pptx

     în care:

              Nume_Prenume - este numele masterandului urmat de prenume

              Specializare Master - Este specializarea urmată de masterand: MAAA, IMSL, IMC

              Nume Coordonator - Numele coordonatorului științific din cadrul FMPT

                                           Subject-ul email-ului va fi în mod obligatoriu: Disertație 2016 

  •      Lucrarea științifică și diploma / certificatul de participare în situația în care lucrarea a fost susținută la altă

masifestare științifică decât Conferința Studențească (http://mpt.upt.ro/resurse-utile/conferinta-studenteasca.html), trebuie să 

se trimită diploma și lucrarea. Diploma se inserează la finalul lucrării științifice. Numele fișierului se va forma astfel:

Nume_Prenume_Specializare Master_Nume Coordonator_Acronim conferintă.docx

  în care:

              Nume_Prenume - este numele masterandului urmat de prenume

              Specializare Master - Este specializarea urmată de masterand: MAAA, IMSL, IMC

              Nume Coordonator - Numele coordonatorului științific din cadrul FMPT

              Acronim conferință - Prescurtarea manifestării științifice (Ex. SIM, MakeLearn, ICSSS, etc.)

   Examinarea

  • Examinarea se va face pe baza prezentării orale a lucrării de disertație dacă materialul a fost trimis în termenele stabilite.
  • Pentru prezentare se vor folosi fișiere scrise în PowerPoint.
  • Durata prezentării: 10 minute 
  • Prezența este obligatorie cu 30 de minute înainte de ora programată.