Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara


    Rezultatele examenului de disertație se găsesc AICI.

   Ordinea intrării masteranzilor la susținerea lucrărilor de disertație se găsește AICI. 

   Comisia examenului de disertație pentru anul universitar 2016/2017 se regăsește AICI.

   Termen de predare:          09.06.2017

   Susţinerea lucrării de disertație:  19 - 20.06.2017

  Prezentările lucrărilor de disertație se trimit la adresa de email larisa.ivascu@upt.ro

  Deadline de trimitere a prezentării: 16.06.2017, ora 20.00. Numele fișierului prezentării trebuie să fie de forma

                                                       Nume_Prenume_Specializare Master_2017.pptx

  Ordinerea intrării la susținerea disertației se va afișa în data de 18.06.2017, orele 16.00

  Regulament pentru elaborarea lucrării de disertație și examenul de disertație master se găsește AICI.