Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

    Universitatea Politehnica Timișoara

    Facultatea de Management în Producție și Transporturi

    Strada Remus, nr. 14, RO 300191, Timișoara

    www.mpt.upt.ro

Secretar șef: 

Ing. Mihaela TODORUȚ

Tel: (+40) 256-404284

Fax: (+40) 256-404287

Email: mihaela.todorut@upt.ro

Responsabili domenii:

1. Ciclul de licență

    1.1. Domeniul Inginerie și Management: 

          Cristina DUMITRICĂ

          Tel: (+40) 256-404286

          Email: cristina.dumitrica@upt.ro

   1.2. Domeniul Științe Administrative:

          Mariana ONIȚA

          Tel: (+40) 256-404286

          Email: mariana.onita@upt.ro

2. Ciclul master:

        Ing. Elisabeta PÎRVU

        Tel: (+40) 256-404286

        Email: elisabeta.pirvu@upt.ro

Orar cu publicul:

Secretariat: Luni - Joi 12 - 15

Audiențe decan: Marți 12 -14, Miercuri 12 - 14

Audiențe prodecan: Luni 14 - 16

Administrație: Orar încasări taxe studii: Luni - Joi 9-13, Vineri 9 - 12