Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

Centrul de Cercetări în Inginerie și Management 

   Centru de Cercetări în Inginerie și Management (CCIM) este constituit la nivelul Departamentului de Management, Facultatea de Management în Producție și Transporturi din cadrul Universității Politehnica Timișoara. În cadrul CCIM se desfășoară activități de cercetare pe două mari direcții de cercetare și anume “Inginerie și Management” și „Economie și Administrație Publică".

     Misiunea CCIM este aceea de a deveni un centru de excelență în cercetare, orientat atât pe cercetarea fundamentală cât și pe cea aplicativă. În acest sens:

a) Misiunea CCIM se aliniază la misiunea UPT, susținând totodată misiunea de cercetare a FMPT și pe cea a Departamentului de Management;

b) Misiunea CCIM este aceea de a extinde rețeaua de cercetare și de a crește vizibilitatea activităților de cercetare desfășurate de către membrii centrului;

c) Activitatea de cercetare în cadrul CCIM este desfășurată de către cadre didactice, doctoranzi și masteranzi, ținând cont de domeniile de interes ale fiecărui cercetător afiliat și de

       preocupările fiecărui colectiv de proiect, respectiv grant de cercetare.

  Viziunea CCIM urmărește consolidarea unor echipe de cercetare competitive, creșterea calității rezultatelor cercetării, consolidarea bazei materiale necesară activității de cercetare și atragerea și formarea competențelor tinerilor cercetători. În acest sens:

a) Viziunea CCIM este conectată la viziunea de cercetare a UPT, a FMPT și a Departamentului de Management;

b) Creșterea calității rezultatelor cercetării vizează publicarea acestora cu precădere în reviste de specialitatea indexate Web of Science (Clarivate Analitycs) și majorarea numărului de contracte de cercetare câștigate și fonduri atrase;

c) Dezvoltarea bazei materiale are loc cu precădere prin intermediul dotării laboratoarelor de cercetare ce oferă sprijin logistic CCIM;

  Statutul și planul de cercetare al CCIM - Click statut și plan

   Sigla CCIM