Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

 Această secțiune cuprinde materialele pentru cursuri și aplicații pentru anii de la ciclul de master MAAA, domeniul Inginerie și Management. În continuare sunt prezentate aceste materiale, pe cei 2 ani de studiu.

Anul I

Anul II