Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   Această secțiune cuprinde materialele pentru cursuri și aplicații pentru anii de la ciclul licență, domeniul Inginerie și Management. În continuare sunt prezentate aceste materiale, pe ani de studiu.

Anul I

Anul II

  •  1. Marketing 1, Titular lucrări de seminar Conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU - Lucrări de seminar