Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

      Proiectul intitulat „Evaluarea capacității organizaționale pentru dezvoltare sustenabilă în contextul economiei circulare (EcoSec)” își propune să dezvolte o platformă Web care să integreze un instrument pentru evaluarea organizațională și să doteze un laborator cu echipamente pentru evaluare. Instrumentul contribuie la diagnoza capacității organizațiilor pentru dezvoltarea sustenabilă, elaborează un plan strategic personalizat de acțiune pentru a respecta principiile economiei circulare și dezvoltă un manual pentru auto-instruire care contribuie la îmbunătățirea situației actuale.

   Tema de cercetare ECOSEC presupune considerarea conceptelor „sustenabilitate” și „economie circulară”, unitar și complementar, pentru creșterea competitivității organizaționale.

   Valoarea proiectului: 47.600 lei

   Manager de proiect:Ș.l.dr.ing. Larisa IVAȘCU

  Echipa de proiect: Ș.l.dr.ing. Larisa IVAȘCU, Ș.l.dr.ing. Alin ARTENE, Asist.dr.ing. Attila TURI, drd. Alin GĂUREANU, drd. Corina DUFOUR.

  Perioada de implementare: 14 luni

Livrabile

 • L1. Temă de cercetare „Sustenabilitatea în contextual economiei circulare”
 • L2. Pagină Internet de a proiectului
 • L3. Workshop-uri diseminare proiect (început + final)
 • L4. Articole în presă (ziare, radio-TV, Internet)
 • L5. Materiale de diseminare (fly-ere, afișe, roll-up) pachet
 • L6. Instrument nou în sustenabilitate și economie circulară
 • L7. Laborator echipat pentru evaluare
 • L8. Evaluatori instruiți pentru evaluare organizațională
 • L9. Noi lucrări de laborator implementate pentru diferite discipline
 • L10. Studii privind nevoile întreprinderilor în tema proiectului
 • L11. Studiu privind oportunitatea de exploatare comercială a noului instrumentului
 • L12. Articole științifice trimise către jurnale indexate Clarivate Analytics și BDI
 • L13. Participări la conferințe științifice indexate Clarivate Analytics
 • L14. Articole științifice în volumele unor conferințe internaționale
 • L15. Rapoarte (intermediar și final)
   Contact: Larisa Ivașcu, email larisa.ivascu@upt.ro