Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

Activități științifice:

  1. Coordonarea activității științifice și practice a Centrului de cercetare în Inginerie și Mangement (ingineria sistemelor de producție, managementul sistemelor de producție, managementul sistemelor inginerești, inginerie financiară);
  2. Cooperarea cu instituții de cercetare din învățământul superior din țară și din străinătate (Anglia, Austria, Belgia, Canada, China, Croația, Danemarca, Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Spania, SUA, Ungaria);
  3. Organizarea periodică de sesiuni și simpozioane științifice pentru studenți și cadre didactice;
  4. Susținerea și sprijinirea cercurilor tematice studențești;
  5. Participarea la schimburi internaționale de studenți.