Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

 Pentru Profesori:

Planificarea cursurilor pentru mai mult de 100 de participanți pe canalele Zoom achiziționate de UPT

Click AICI 

***********************************************************************************

Cursuri

  1. Managementul Resurselor Umane, Titular curs Ș.l.ing.dr.ec. Monica TION Partea 1Partea 2,Partea 3Partea 4Partea 5

  2. Microeconomie, Titular curs Lect.dr.ec.mat. Mihaela VARTOLOMEI - Curs

  3. Drept, legislatie și tehnici comerciale, Titular curs Lect.dr. Caius LUMINOSU - Curs (modul 1)

                                                                   Titular curs Ș.l.dr.ing. Dan DURAN - Curs (modul 2)

  4. Finanțe, bănci, asigurări, Titular curs Prof.dr.ec. Claudiu ALBULESCU - Curs

  5. Sisteme informatice în management, Titular curs Ș.l.dr.ing. Mircea NEGRUȚ - Curs IMCurs AP 

  6. Algebră și geometrie, Titular curs Prof. dr. mat. Camelia PETRIȘOR - Curs

  7. Managementul producției în industria chimică, Titular curs Dr.ec.ing. Nicoleta TRANDAFIR - Curs

  8. Proiectarea și conducerea întreprinderilor chimice, Titular curs Dr.ec.ing. Nicoleta TRANDAFIR - Curs

  9. Ingineria și managementul calității, Titular curs Conf.dr.ing. Adrian P. PUGNA - Curs

 10. Ingineria și managementul valorii, Titular curs Conf.dr.ing. Adrian P. PUGNA - Curs

 11. Optimizări în ingineria și managementul calității, Titular curs Conf.dr.ing. Adrian P. PUGNA - Curs

 12. Managementul proiectelor, Titular curs Prof.dr.ing. Gabriela PROȘTEAN - Curs

  

 Seminarii

   2. Sisteme informatice în management, Titular seminar Ș.l.dr.ing. Mircea NEGRUȚ - Seminar IM

  3. Sisteme informatice în management, Titular seminar Ș.l.dr.ing. Attila TURI - Seminar AP

  4. Conducerea Producției asistată de calculator, Titular laborator Ș.l.dr.ing. Mircea NEGRUȚ - Laborator

  5. Logistică, Titular activitate practică Ș.l.dr.ing. Attila TURI - Proiect

  6. Managementul Construcțiilor 1,  Titular activitate practică Ș.l.dr.ing. Mircea NEGRUȚ - Proiect