Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

DECAN: Prof.ing.dr.ec. Marian MOCAN

  Prezentarea Facultății de Management în Producție și Transporturi de către Domnul Decan, Prof.ing.dr.ec Marian MOCAN se găsește AICI.

PRODECAN: Conf.dr.ing. Ilie TĂUCEAN


                                                                 Consiliul profesoral al facultății (Legislatura 2016-2020):

Prof.dr.ing. MOCAN MARIAN - decan

Prof.dr.ing. TAMASILA MATEI- director departament

Conf.dr.ing. TĂUCEAN ILIE- prodecan

S.l.dr.ing. NEGRU STRĂUŢI GABRIELA

Prof.dr. ALBULESCU CLAUDIU

Prof.dr.ing. DRAGHICI ANCA

Conf. dr. ARTENE ALIN

Conf.dr.ing. TURC CRISTIAN

Prof.dr.ing. PROŞTEAN GABRIELA

Prof.dr.ing. IVAȘCU LARISA

Conf.dr.ing. NEGRUT MIRCEA

Conf.dr. NEGREA ROMEO

Patrick-Alexandru DIG  - student

Sorina BELEAN  - student

Albertina DELIU  - student

Dragos PATRASCU  - student

   Regulamentul consiliului se regăseşte AICI.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul FMPT:

  Președinte Comisie (Decanul facultății): Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN

  Coordonator Comisie: Ș. l. dr. ing. Sabina POTRA

  Membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii (din cadrul Consiliului profesoral):

      Conf. univ. dr. ing. Mircea NEGRUȚ

      Ș.l.univ.dr. Cristian TURC

  Un reprezentant al angajatorilor: Ing. Gelu MATEESCU

 Un reprezentant al studenților: Larisa TOT

Secretariat facultate - secretar șef: Ing. Mihaela TODORUŢ

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂŢII

Comisia de Marketing Educaţional

S.l.dr.ing. NEGRU STRĂUŢI GABRIELA

Prof.dr.ing. TAMASILA MATEI

Prof.dr. ALBULESCU CLAUDIU– preşedinte comisie

Prof.dr.ing. DRAGHICI ANCA

Prof.dr.ing. IVAȘCU LARISA

Conf.dr. ARTENE ALIN

Student DIG PATRICK

Student VASIESCU ALBERTH

Comisia de Strategii şi Politici

Prof.dr.ing. TAMASILA MATEI– preşedinte comisie

Prof.dr.ing. MOCAN MARIAN

Prof.dr.ing. DRAGHICI ANCA

Prof.dr.ing. PROŞTEAN GABRIELA

Conf.dr. NEGREA ROMEO

Conf.dr. ARTENE ALIN

Conf.dr.ing. NEGRUT MIRCEA

Comisia de Curriculum

Conf.dr.ing. TĂUCEAN ILIE – preşedinte comisie

Prof.dr.ing. TAMASILA MATEI

Prof.dr.ing. MOCAN MARIAN

Prof.dr. ALBULESCU CLAUDIU

Prof.dr.ing. PROŞTEAN GABRIELA

Conf.dr. NEGREA ROMEO

Conf.dr.ing. TURC CRISTIAN

Conf.dr.ing. NEGRUT MIRCEA

Comisia de Asigurarea Calităţii

Prof.dr.ing. IVAȘCU LARISA- preşedinte comisie

Prof.dr.ing. MOCAN MARIAN

Conf.dr.ing. TĂUCEAN ILIE

Prof.dr. ALBULESCU CLAUDIU

Conf.dr.ing. TURC CRISTIAN

Student DIG PATRICK

Comisia de Probleme studenţeşti

Conf.dr.ing. NEGRUT MIRCEA– preşedinte comisie

Prof.dr.ing. TAMASILA MATEI

S.l.dr.ing. NEGRU STRĂUŢI GABRIELA

Prof.dr.ing. PROŞTEAN GABRIELA

Student DIG PATRICK

Student VASIESCU ALBERTH

Student BELEAN SORINA

Student DELIU ALBERTINA

Rapoarte 

  •  Raport anual comisie: 2018