Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   1. Planul operațional

   2. Raport de activitate

   3. Planul strategic