Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   Universitatea Politehnica din Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi.

   În spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii Politehnica din Timişoara constă în satisfacerea cerinţelor de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar şi postuniversitar. 

  În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica din Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, Asia, America de Nord şi America de Sud concretizate în peste 260 de acorduri de colaborare.