Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

    

 Înmânare diplome promoția 2022 va avea loc în data de 24.04.2023 la sediul facultății, strada Remus, nr. 14, în sala Amfiteatrul A0. Clic AICI. 

   În data de 20.03.2023, studenții anului III, domeniul Științe Administrative, specializarea Administrație Publică, au avut ocazia de a se întâlni cu domnul prefect Mihai Ritivoiu la disciplina „Strategii ale Organizațiilor Publice”, titular prof. univ. ing. dr. ec. Marian MOCAN. Clic AICI.

   În cadrul Facultății MPT a avut loc seminarul cu titlul "Metode moderne de zincare" organizat de firma BERG BANAT Timișoara. Seminarul a avut loc la laboratorul de Sisteme Flexibile de Fabricație, joi 9 martie 2023, iar în prezența directorului firmei, ing. Horia Vișoiu, studenților din anul III și IV li s-au înmânat diplome de participare. Click AICI.

   Rezultatele concursului „Ioan de Sabata”pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în Universitatea Politehnica Timișoara se găsesc AICI.

   Informații despre Zilele Consilierii 2022 - sesiunea de întrebări și răspunsuri pe teme de sănătate mentalăse găsesc AICI. 

   Regulamentul concursului „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în Universitatea Politehnica Timișoara se găsește AICI.

   Deschiderea administrativă a anului universitar 2022-2023 la MPT, pentru anul I IM și AP, se va desfășura luni, 26.09.2022, ora 10.30, în Amfiteatrul A0, clădirea Decanat, str. Remus, nr. 14.

  Decanii și tutorii de ani se găsesc AICI. 

  Deschiderea anului universitar 2022 - 2023 va avea loc într-un cadru festiv.  

În weekendul 23 -25 septembrie vom organiza evenimentul StartUPT - Bun venit în Universul Politehnicii!

Evenimentul este organizat în contextul deschiderii noului an Universitar 2022 - 2023, iar obiectivele sunt:
 •  Organizarea Ceremoniei de deschiderea a noului an Universitar într-un cadru festiv la care sa participe toți studenții din anul I
 •  Oferirea unei experiențe inedite noii generații de studenți, cu privire la prima interacțiune pe care aceștia o vor avea cu reprezentanții universității
Provocarea este aceea de a ne unii forțele: facultăți, ligi și departamente aștfel încât să transformăm acest weekend într-unul de referință și un model pentru anii următori. 
xxxx
Programul complet al evenimentului StartUPT se găsește AICI.

   Lista beneficiarilor de locuri de tabără pentru anul universitar 2021/2022 o găsiți AICI.

   Înmânarea diplomelor promoției 2021 va avea loc în data de 26.05.2022, la Facultatea de Management în Producție și Transporturi, strada Remus, nr. 14, sala M101. Mai multe informații găsiți AICI.

xxx

   Profesorii polonezi Leszek Reszka și Cezary Mankowski de la Departamentul de Logistică - University of Gdansk au predat cursuri la MPT în această săptămână în cadrul unui program Ceepus. - Clic AICI.

   Rezultatele procesului de evaluare a dosarelor de candidatura in vederea alocarii unui laptop – 10.03.2022

   ALEGERI PARȚIALE LA NIVELUL FACULTĂȚILOR (Membru în Consiliul facultăților) – legislatura 2020 – 2024:

Anunț depunere dosare:

Dosarele de candidatură (conținând documentele precizate la cap. III pct. 3,1,7 din Regulament) se depun la secretariatele facultăților, în perioada 4-11 martie 2022.

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • Cererea de depunere a candidaturii de membru în Consiliul facultății (Anexa 10)
 • Curriculum Vitae.

Listele cu electori - Management în Producție și Transporturi (electori)

A 6-a ediție a Zilelor MPT va avea loc în 14 - 15 aprilie 2022.

 Laptopuri pentru studenții UPT -  Clic AICI.

Prin proiectul POC 2.3.3/2/148345: „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”, UPT va oferi 600 de laptopuri studenților care nu au acces la un dispozitiv specific si performant pentru a participa la activitățile didactice.

În perioada 06.01.2022 – 25.01.2022, se organizează etapa de colectare a dosarelor de solicitare a unui laptop.

Cine poate aplica? Orice student la UPT care îndeplinește următoarele condiții:

 • este înmatriculat la ciclul de licență sau master;
 • îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform ordinului nr. 3.392/2017 și a Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018 – HS235/18.09.2017;
 • nu are acces la un dispozitiv specific si performant pentru a participa la activitățile didactice oferite de UPT.

Cum se aplică?

Se întocmește un dosar care să conțină următoarele documente:

 1. Cerere de selectie (Anexa 1.2​)
 2. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 1.3)
 3. Formular de înregistrare individuală  a participanților la operațiunile finanțate prin POC 2014-2020 (Anexa 1.4); Model completare licențăModel completare master
 4. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1.5)
 5. Copie CI; 
 6. Studenții care îndeplinesc condițiile  pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, dar nu beneficiază de bursă pe perioada semestrului curent, vor completa dosarul cu documentele solicitate în Anexa 1 la Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începand cu anul universitar 2017-2018 (aprobat prin HS nr. 235/18.09.2017). Lunile de referință pentru determinarea venitului lunar mediu net sunt iulie, august și septembrie 2021, iar venitul mediu net pe membru de familie este de 1.386 lei.
 7. Studenții care beneficiază de bursă socială sau socială ocazională pe perioada semestrului curent nu trebuie să mai depună actele justificative solicitate în anexa 1 a regulamentului de burse. Aceștia trebuie să depună doar actele menționate la punctele 1-5.

Important. Formularele se vor tipări ca atare, completa și semna olograf. Documentele originale (Anexele 1.2 – 1.5) se vor preda în original de studenții selectați în momentul preluării laptopului. Alternativ, formularele se pot completa și semna complet electronic: completați toate câmpurile cerute în documentul DOCX, exportați fișierul în format PDF, semnați digital fișierul rezultat (de exemplu cu Acrobat Reader sau Microsoft Edge).

Se scanează documentele, completate și semnate, sub forma unui singur fisier pdf. Dacă documentele sunt fotografiate, atunci se generează imagini în format jpg, gif sau tif și se crează o arhivă zip.

Documentul pdf sau arhiva zip se încarcă pe platforma https://student.upt.ro/ la secțiunea ”Solicitare laptopuri – bursă socială”, în perioada 06.01.2022, ora 12.00 – 25.01.2022, ora 22.00.

După încărcare, pe pagina secțiunii va apărea un mesaj cu data și ora la care s-a transmis dosarul.

******

   Regulament concurs Ioan de Sabata - Clic AICI.

   Raport privind respectarea prevederilor codului drepturilor și obligațiilor studentului din FMPT întocmit de LSFMPT - Clic AICI.

   Modul de desfășurare al activităților didactice, pe durata semestrului I al anului universitar 2021-2022. În  Hotărârea de Senat nr.155/16.09.2021  se găsește ”Procedura privind modul de desfășurare a activităților didactice în cadrul Universității Politehnica Timișoara, pe durata semestrul I al anului universitar 2021-2022”. 

    Experiențe studențești la Faculté des Sciences Appliquées de Béthune, Université d'Artois (Franța) - Clic AICI.

   Înmânarea diplomelor pentru promoția 2020sesiunile iunie-iulie şi septembrie, va avea loc la facultatea de Management în Producție și Transporturi, în Amfiteatrul A0, intrarea având loc prin curtea facultății, în data de 29.06.2021 - Clic AICI.

Le mulțumim tuturor studenților care au completat până acum Chestionarul Național Studențesc-EUROSTUDENT!

 • Fiecare răspuns este extrem de valoros și ne ajută să înțelegem mai bine percepția voastră despre universitatea în care studiați!
 • În dorința de a ajunge la cât mai mulți studenți, UEFISCDI și Ministerul Educației și Cercetării au prelungit perioada de completare a studiului până pe 18 ianuarie 2021!

Completează acum chestionarul și contribuie la îmbunătățirea experienței tale studențești! Intră pe www.chestionar-studenti.ro! Clip video clic AICI.   Pliant clic AICI.

  Orarele pentru toți anii de studiu (IM I-IV și AP I-III), anul universitar 2020-2021 se găsesc AICI.

   În perioada 27-28 noiembrie 2020, la Facultatea de Management în Producție și Transporturi se va derula proiectul „Entrepreneurial Mood - A Day of an Entrepreneurial Life”, un proiect câștigat în cadrul „Competiției de mini-granturi pentru proiecte antreprenoriale derulate în universități” organizată de Junior Achievement România și finanțat de Romanian-American Foundation. Clic AICI.

   Deschiderea anului universitar 2020-2021 la master, anul I, va avea loc luni pe Zoom, 21.09.2020, ora 17.00. Pentru conectare Clic AICI  (sau link-ul este https://upt-ro.zoom.us/j/93125994831)

   Detaliile desfășurării activității didactice:

 • pentru anul I licență este orarul doar pentru săptămâna 1, este orar mixt față-în-față și online; cel mai probabil vom avea pentru fiecare săptămână din primele 4 un orar diferit (care se va afișa săptămânal), doarece activitățile care se fac față în față diferă pentru fiecare disciplină/profesor/săptămână; pentru săptămânile 5-14 activitatea va fi integral online; sălile pentru activitățile față-în-față sunt doar A0 și A1, în care vor intra într-o zi, în principiu, doar 1 grupă/sală (cu distanțarea cerută); există și ore de începere diferențiate, cu pauze diferite, pentru evitarea pe cât posibil a întâlnirii studenților din grupe diferite;
 • pentru ceilalți ani - orarul este pentru primele 5 săptămâni - doar online; săptămânile 6-9 respectiv 10-13 vor fi cu orar mixt pentru fiecare jumătate de grupa/specializare/an.
 • săptămâna 14 va fi online, pentru finalizarea tuturor activităților din semestrul de predare.
 • toți studenții trebuie să poarte mască, ca urmare a condițiilor actuale Covid-19.

   Deschiderea anului universitar 2020-2021 pentru anul I licență, va avea loc luni, 21.09.2020, în amfiteatrul A0 (strada Remus, nr. 14), după cum urmează:

 • ora 11.00, grupa 1, IM
 • ora 12.00, grupa 2, IM
 • ora 13.00, grupa 3, IM
 • ora 14.00, grupa 4, IM
 • ora 15.00, grupa 5, IM
 • ora 16.00, grupa 1, AP
 • Grupele se găsesc AICI.

  Cazare (an universitar 2020/2021) - INSTRUCȚIUNI privind cazarea și masa studenților Universității Politehnica Timișoara - Clic AICI

  Educație fizică (an universitar 2020/2021) - informații suplimentare - Click AICI

 • Facultatea noastră a hotărât ca în primele 4 saptămâni să se desfășoare activități față în față pentru anul I licență, astfel că această disciplină va fi realizată integral de către studenții anului I în această perioadă de 4 săptămâni.
 • Studenții anului II vor desfășura Educația fizică integral în săptămânile 6-9 sau 10-13, în funcție de perioada când vor face fiecare dintre ei cele 4 săptămâni de activități față în față.

   Decani de ani și tutori (an universitar 2020/2021)  - Clic AICI

  Componența comisiilor pentru examenele de diplomă, licență și disertație - sesiunea toamnă 2020 - Clic AICI

  Hotărârea Biroului Consiliului Facultății MPT privind aprobarea sesiunii de vară pentru studenți, în anumite condiții.

 •  Hotărârea BFC MPT se bazează pe hotărârea Consiliului de Administrație UPT (HCA 79/07.07.2020)
 • Aceasta mai conține și alte măsuri specifice privind încheierea activităților didactice din anul universitar 2019-2020.
  • Clic AICI - Hotărâre BFC MPT
  • Clic AICI - HCA 79/07.07.2020

   Ofertele UPT de mobilități pentru staff și pentru studenți le puteți accesa la adresele:

 • http://www.upt.ro/international/Cooperari_Internationale_ERASMUS+-pentru-staff_48_ro.html
 • http://www.upt.ro/international/Cooperari_Internationale_ERASMUS+-pentru-studenti_46_ro.html

Înmânarea diplomelor pentru promoția 2019 sesiunile iunie, septembrie și februarie, va avea loc la Facultatea de Management în Producție și Transporturi, în Aula A0 - Click AICI.

   În data de 25.02.2020, la FMPT, s-a desfășurat cursul intitulat „Product Life Cycle” - Click AICI.

   Alegeri 2020-2024. Lista candidaturilor depuse pentru Consiliul Facultății MPT - Click AICI.

   În perioada 01-02 noiembrie 2019, la Facultatea de Management în Producție și Transporturi s-a derulat ”Entrepreneurial Days - A Step Towards Your Future”, un proiect câștigat în cadrul “Competitiei de mini-granturi pentru proiecte antreprenoriale derulate în universități” organizată de Junior Achievement România și finanțat de Romanian American Foundation. Click AICI.

    În data de 29 octombrie 2019 masteranzii de la specializarea Ingineria şi Managementul Sistemelor Logistice (IMSL) au vizitat unul dintre cele mai importante depozite din regiunea de Vest şi din ţară, FM Logistic din Dudeştii Noi. Click AICI.

   Proiectul ”Entrepreneurial Days” câștigat în cadrul “Competitiei de mini-granturi pentru proiecte antreprenoriale derulate în universități” - finanțat de Romanian American Foundation, se va implementa Universitatea Politehnica Timișoara în perioada 01.06.2019 - 01.12.2019. Click AICI.

   Luni, 27.05.2019, domnul Bogdan Daraban, Ph.D, Acting Dean and Professor of Economics, Byrd School of Business, Shenandoah University împreună cu profesori și studenți  americani.

 Luni, 27.05.2019, ora 17.00, laboratorul EcosEc (M105), la FMPT este invitat domnul Cosmin CIONCA (antreprenor al conceptului Leonidas Timișoara) pentru a ne prezenta povestea de succes. Click AICI.

   Ieri, 13.05.2019, domnul Dan Nistor, fost manager la Coca Cola in Romania, Nigeria, tarile baltice, Polonia si Japonia a discutat cu masteranzii FMPT - Click AICI.

   Vineri, 19 aprilie 2019, în sala M 106, va avea loc înmânarea diplomelor absolvențiilor promoției 2018 sesiunile iunie, septembrie si februarie 2019. - Click AICI.

   Vizita profesorilor Aleksander Sladkovski, Pascal Duval și Laurence Gourdin la FMPT - Click AICI.

   Studenții FMPT la The 24th Students’ International Conference, SECOSAFT, Sibiu, 2019 - Click AICI.

   Campania „De Paște, dăruiește bucurie!”, Ediția I intitulată „O carte pentru viitor”,  se va desfășura în perioada 01 – 26 aprilie 2019 în cadrul Facultății de Management în Producție și Transporturi (FMPT). - Click AICI pentru detaliile campaniei umanitare.

     Universitatea Politehnica Timișoara invită elevii din clasele a XI-a și a XII-a împreună cu profesorii coordonatori să participe la acțiunile de informare cu privire la oferta educațională a UPT și la a șasea ediție a manifestării ”Politehnica Timișoara: un pas spre viitorul tău!” care se va desfășura în perioada 5 – 6 aprilie 2019 la Timișoara. - Click AICI pentru concursul FMPT.

   Premiul special pesntru masteranzii FMPT la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Sursele de energie în dezvoltarea și administrarea afacerilor durabile”, ediția a II-a. - Click AICI.

     Burse speciale din fondurile proprii UPT pentru idei studențești - Click AICI.

   În data de 27 noiembrie 2018 masteranzii de la specializarea Ingineria şi Managementul Sistemelor Logistice (IMSL) au vizitat fabrica de componente electronice şi depozitul Kimball Electronics din Remetea Mare - Click AICI.

   Deschiderea anului universitar va avea loc în data de 24.09.2018, orele 10.00, Amfiteatrul A0, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, strada Remus, numărul 14.

   Structura anului universitar 2018-2019 - Click AICI.

   Decanul facultății, prof.ing.dr.ec. Marian Mocan a participat la Conferința "Economie Durabilă în Europa", 19 iunie 2018, Bruxelles - Click AICI pentru detalii.

   Premiul III la Concursul studențesc în domeniul Inginerie și Management – „Prof. dr. ing. Moise Țuțurea” - Click AICI pentru detalii.

   În perioada 21-25 mai 2018 FMPT a fost vizitată în cadrul programului CEEPUS de doamna Vlatka Stupalo, de la Universitatea din Zagreb (Croaţia), Facultatea de Transporturi şi Ştiinţe ale Traficului, Departamentul de Transporturi pe Apă. - Click AICI pentru detalii.

   În data de 21 mai 2018 masteranzii de la specializarea Ingineria şi Managementul Sistemelor Logistice (IMSL) au vizitat fabrica şi depozitul Heraeus din Timişoara - Click AICI pentru detalii.

   Avem deosebita onoare de a vă invita în perioada 19 - 20 Aprilie 2018, la a II-a ediție a Zilelor MPT - Click AICI pentru detalii.

   International Interdisciplinary & Marketing Week 2018 - Click AICI.

   International Guest Lecturer Week 2018 - Click AICI.

   Invitație participare - Competiții Europene JA de Antreprenoriat 2018 - Click AICI.

   Rezultatele evaluării și ierarhizării candidaților pentru ocuparea posturilor, semestrul I, an universitar 2017/2018 - Click AICI.

   The Balkans and the South-East Mediterranean: Shared Memories, Common Future. În perioada 9 – 12 ianuarie 2018 o delegație de 19 studenți din anul II și III de la specializarea Administrație Publică, III și IV specializarea Inginerie și Management și 1 doctorand va participa la Conferința ”Balcanii și Sud-Estul Mediteranei; Amintiri Împărtășite - Viitor Comun ” în Bruxelles, Belgia. Această delegație este însoțită de doamna lector dr.ec. Mihaela Vartolomei. Click AICI.

   Anul acesta, fii și tu Moș Crăciun! Studenții anului IV specializarea Inginerie și Management organizează o campanie pentru donarea de dulciuri, jucării și alte lucruri pentru copiii abandonați din Spitalul „Loius Țurcanu”. Acest eveniment este coordonat de ș.l.dr.ing. Larisa Ivașcu. Evenimentul se bucură de întreaga susținere a Decanatului MPT și a Departamentului de Management. - Click AICI.

   În data de 12 decembrie 2017 masteranzii de la specializarea Ingineria şi Managementul Sistemelor Logistice (IMSL) de la Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, alături de domnul Decan, Prof.ing.dr.ec. Marian Mocan, şi As.dr.ing. Attila Turi, au vizitat depozitul Euroccoper din apropiere de Timişoara. - Click AICI.

   Workshop Sustainalytics - În data de 5 decembrie 2017, orele 18.00, sala M105, compania Sustainalytics (http://www.sustainalytics.com/) va realiza o sesiune de tip workshop pentru masteranzii de la disciplinele „Sustenabilitate și Risc” și „Dezvoltare sustenabilă aplicată în sistemele logistice” sub îndrumarea ș.l.dr.ing. Larisa Ivașcu. - Click AICI.

   Facultatea de Management în Producție și Transporturi, a participat în perioada 16-17 noiembrie 2017, la prima ediție a Concursului National Studentesc - Simulatorul de Business: GIFTED MANAGERS, organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Știinte Economice, în parteneriat cu EXELO Training & Development. - Click AICI.

   Vizită la Nestlé - În data de 28 noiembrie 2017 masteranzii de la specializarea Ingineria şi Managementul Sistemelor Logistice (IMSL) de la Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, alături de domnul Decan, Prof.ing.dr.ec. Marian Mocan, şi As.dr.ing. Attila Turi, au vizitat fabrica de napolitane Nestlé din Timişoara. - Click AICI.

   Concurs ContiEngineering - concursul este adresat și studenților de la MPT. Lansarea acestui concurs are loc miercuri 22.11.2018, ora 18.00, sala M013. - Click AICI. Update - Click AICIConcursul s-a desfasurat cu succes!

   În data de 31 octombrie 2017 masteranzii de la specializarea Ingineria şi Managementul Sistemelor Logistice (IMSL) de la Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi au vizitat unul dintre cele mai importante depozite din regiunea de Vest şi din ţară, FM Logistic din Dudeştii Noi - Click AICI.

   Clipul deschiderii anului universitar 2017-2018 se găsește AICI.

   Deschiderea anului universitar 2017/2018 va avea loc luni, 25.09.2017, ora 10.00, Amfiteatrul A0, strada Remus, nr 14.

   În data de 07.09.2017, d-nul ing. Francisco Xavier PUJOL, fostul director al fabricii Continental Automotive România şi actualul director de producţie şi logistică al Volkswagen AG din Wolfsburg, Germania şi-a susţinut teza de doctorat realizată sub îndrumarea d-nului Prof.univ.ing.dr.ec. Marian MOCAN. - Click AICI.

   În data de 29.08.2017 - Informații privind cazarea studenților admiși la studii de licență (doar anul I) - Click AICI.

   Campionatul de Fotbal între echipele Cadrelor Didactice de la Universitatea Politehnica Timişoara / MPT, o nouă clasare pe podium - Click AICI.

   În data de 22 mai 2017 masteranzii de la specializarea IMSL au vizitat fabrica Flex de lângă Timişoara, alături de domnul Decan, Prof.ing.dr.ec. Marian Mocan, şi As.dr.ing. Attila Turi. - Click AICI.

   În data de 19.05.2017 a avut loc la București Gala Profesorului Bologna - ediția a X-a. Cadrele didactice, ș.l. dr. ing. Larisa Ivașcu, ș.l. dr. ing. Sabina Potra, conf. dr. ec. Claudiu Albulescu și conf. dr. ing., ec. Matei Tămășilă, din cadrul FMPT s-au înscris printre nominalizații UPT. Click AICI.

   În data de 05.05.2017 a avut loc Innovation Day, un eveniment organizat de Junior Achievement România și Universitatea Politehnica Timișoara. - Click AICI.

   Studentele Bianca Nicoleta Stochița, Monica-Luminița Bălan, Vanesa Maria Colca, Maria Dobrescu și Lavinia-Ionela Otescu (studente în anul III IM) au obținut Premiul II pentru participarea la "Cercul științific studențesc" în domeniul Inginerie și Management. Lucrarea științifică a fost coordonata de ș.l.dr.ing. Larisa Ivașcu. AnunțulDiploma

   

În data de 27.04.2017 se aniversează Ziua MPT. Acest eveniment cuprinde o serie de activități în care sunt implicați absolvenții și studenții. Detaliile acestui eveniment sunt:

 1. Programul acestui eveniment - Click AICI.

 2. Link-ul pentru înscrierea participanților (locuri limitate!) - Click AICI. Înscrierea se poate face în perioada 05 - 14.04.2017.

 3. Template pentru lucrarea științifică - Click AICI. Termenul trimiterii lucrării este de 25.04.2017. Lucrările se transmit la adresa larisa.ivascu@upt.ro

 4. Poster pentru lucrarea științifică - Click AICI

********************************************************************************************************************************************************

   Metodologia taberelor studențești pentru anul 2017 se găsește AICI.

   În data de 07.04.2017, are loc înmânarea diplomelor absolvenţilor care au susținut examenul de Licență/Disertație în anul 2016, sesiunile iunie și septembrie - Click AICI.

   În perioada 26 – 31 martie 2017 studenţii  FMPT au participat la International Marketing Week 2017, eveniment organizat de EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales) în localitatea Louvain-la-Neuve (Belgia) - Click AICI.

   International Guest Lecturer Week 2017 - Click AICI.

   În data de 01.02.2017 s-a organizat la FMPT un concurs de Logistică pentru studenţii anului III de la specializarea Inginerie şi Management - Click AICI.

   Bursele Vulcanus în Japonia - Oportunitate pentru studenți - Click AICI.

   Cupa MPT la finalul aniversării a 20 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi - Click AICI.

   Studentele din anul III au castigat Cupa MPT la volei cu ocazia aniversării a 20 ani a Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi - Click AICI.

   Studenţii din anul IV au câştigat Cupa MPT la fotbal cu ocazia aniversării a 20 ani a Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi - Click AICI.

   Aniversarea a 20 ani de la înființarea Facultății de Management în Producție și Transporturi din Universitatea Politehnica Timișoara

   Balul Bobocilor FMPT - Studenții Facultății de Management în Producție și Transporturi vă invită la Balul Bobocilor ce va avea loc miercuri 07.11, în Club No Name. Tema evenimentului este ''Pirații din Caraibe '', iar invitatul special al serii va fi Nane.  Accesați pagina evenimentului de pe Facebook pentru detalii - Click AICI.

   În 15.11.2016 masteranzii de la specializarea IMSL au vizitat unul dintre cele mai importante depozite din regiunea de Vest şi din ţară, FM Logistic din Dudeştii Noi, care oferă servicii logistice complexe într-o locaţie de clasa A - Click AICI.

   Summer Academy – 3-6 noiembrie 2016 la Universitatea Politehnica Timişoara - Click AICI.

   În 01.11.2016 masteranzii de la specializarea IMSL au vizitat compania Takata din Arad - Click AICI.

   Studenții MPT participă la Școli de vară în Kosovo - Summer Schoolprogram on Strategic Management and Innovation Management - Click AICI.

   Clipul deschiderii anului universitar 2016-2017 se regăsește AICI.

   Fișa opțiunilor cu specializările pentru anul II, IM se află AICI.

   În 2 iunie 2016, studentele Oprea Mădălina și Popa Patricia au câștigat locul I pe țară la Comunicarea Studențească de la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău cu lucrarea ”Analiză de marketing pentru studentul prosumator” sub îndrumarea doamnei As.dr.ing. Larisa Ivașcu -  Click AICI

   Studentele Vîlceanu Diana și Popescu Bianca se numără printre câștigătorii concursului InGENIOUSly Continental 2016, organizat de Continental Automotive Romania SRL la Timișoara - Click AICI

    În 12 mai 2016 are loc înmânarea diplomelor absolvenților din anul 2015 - Click AICI.

   În 25.04.2016, ora 11.00, amfiteatrul A0, a avut loc premierea rezultatelor pentru anul II IM - Click AICI.

  6-7 aprilie 2016 - Vizite la Pirelli, Slatina și Ford, Craiova cu studenții din anul III IM și masteranzii de la IMSL - Click AICI.

   Meci amical de fotbal între cadre didactice și studenți - Click AICI.

   Programul prezentărilor firmelor pentru programul de practică - Click AICI

   Meci amical de fotbal în sesiune - Click AICI.

   Lista candidaturilor pentru Consiliul Facultății MPT se găsesc AICI.

   Doamna Maria Grapini la FMPT 

   În data de 5 ianuarie ora 12 în amfiteatrul A0 al Facultății de Management în Producție și Transporturi de pe Str. Remus nr. 14 va avea loc o întâlnirea a anului 3 IM cu Doamna Maria GRAPINI, fost ministru în cabinetul Victor Ponta și actual europarlamentar.
   Tematica întâlnirii: Provocarile unui manager în contextul economic actual.
   Doamna Grapini va susține o expunere și va raspunde la întrebările studenților.

   Astăzi, 14.12.2015, studenții FMPT au colindat. Click AICI.

  Colaborarea dintre studenţi şi profesori continuă şi în afara orelor de curs - Meci amical Click AICI.

   EPHEC 9th International Marketing Week 20-25 MARCH 2016 - Click AICI.

   Eveniment MPT - Profesor Emerit

  S-a conferit titlul onorific de PROFESOR EMERIT domnilor Prof.univ.dr.ing. Horia POPA și Prof.univ.dr.ing. Constantin DUMITRESCU. Click AICI pentru detalii.

  Oportunități de studii, practică și cercetare în străinătate. Click AICI pentru detalii. 

  Vizita elevilor de la Colegiul Tehnic "Ion I.C. Brătianu" 

 În 9 noiembrie 2015, cu prilejul Zilei Porților Deschise elevii de la Colegiul Tehnic "Ion I.C. Brătianu" au vizitat FMPT. Foto AICI.

   LeadSUS Final Event in Timisoara, 09 Nov. 2015 - Click AICI.

   Training de producție automotive high-tech - 5 cursuri și 5 laboratoare în 5 săptămâni. Click AICI.

   Meci amical de fotbal - 28.10.2015 de la ora 14:00 pe stadionul "Știința".  Click AICI.

   A 95-a Aniversare a Universității Politehnica Timișoara 

 Data de 11 noiembrie marchează momentul de început pentru Universitatea Politehnica Timișoara. În 1920, la această dată, regele Ferdinand I semna decretul regal prin care se puneau bazele primei instituții de învățământ superior din vestul României. În săptămâna 9-13 noiembrie ne vom opri preț de 95 de minute, în cadrul ședinței festive, să celebrăm cei 95 de ani care ne-au adus unde suntem astăzi. Programul complet al evenimentului se găsește AICI.

 

   Cea mai frumoasă poartă  a unei instituții din Timișoara. Articolul AICI.

   Eveniment TRW Automotive 

   Luni, 19.10.2015, ora 9.00, amfiteatrul A0, este invitat în cadrul acestui eveniment Domnul Ovidiu Ambroș din cadrul Companiei TRW Automotive.

  Săptămâna sportului la FMPT - Știrea.

   Buletinul informativ al Departamentului Relații Internaționale se găsește AICI.

   Anunț privind organizarea prezentării oportunităților de carieră. Anunțul se găsește AICI.

   Festivitatea va avea loc în data de 05.06.2015 în amfiteatrul A1. Anunțul se găsește AICI.

   Prezentarea specializărilor

   Luni, 25.05.2015, ora 11.00, sala A1, se vor prezenta cele 4 specializări în vederea depunerii opțiunilor pentru anul III.

   "Dă startul carierei tale" 

   Liga studentilor din Facultatea de Management în Productie și Transporturi va organiza în data 20.05.2015 începând cu ora 14 evenimentul "Dă startul carierei tale " care se va desfășura în sala M106. Anunțul se regăsește AICI.

   Cercul Științific Studențesc

   În perioada 15-16 mai 2015 a avut loc Cercul Științific Studențesc în Domeniul Inginerie și Management „Prof.Univ.Dr.Ing. Moise Tuturea” la Constanța. Studenții: Crețu Cristina, Raisa Csurovschi, Diana Dragota și Sergiu Paraschiv (din anul III IM) au obținut Premiul I cu lucrarea intitulată "Implicarea studenților FMPT în promovarea și personalizarea ofertei educaționale".  

   Dl. Dipl. Ing. Hans Reinerth la FMPT

   În perioada 11-15 mai 2015 va avea loc la Facultatea de Management în Producție și Transporturi un curs de “Logistică și planificarea firmei” susținut de Dl. Dipl. Ing. Hans Reinerth de la Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) Stuttgart - Germania. Cursul se va adresa masteranzilor de la Ingineria și Managementul Sistemelor Logistice și studentilor din anul III Inginerie și Management care vor fi selectați de către Liga Studenților de la MPT. Domnul Reinerth are o vastă experiență în proiectarea fluxurilor și restructurarea întreprinderilor din diverse domenii productive în special din Uniunea Europeană.

   Reuniurea unor firme la MPT

   Miercuri, 22.04.2015, la FMPT s-au reunit o serie de firme recunoscute la nivel național și internațional pentru dezbaterea unor colaborări. Principalele puncte atinse au fost: practica pentru studenții MPT, posibilitatea acordării unor burse de firme unor studenți, posibile cursuri susținute de FMPT în firme. Printre firmele prezente s-au numărat: ContiTech, Dura Automotive, Johnson Controls, Azur, Leman, FM Logistics și altele.

   Primul Internship plătit de Guvernul României

 Guvernul României a lansat primul program de Internship plătit din istoria Executivului, http://internship.gov.ro/, adresat studenților și tinerilor absolvenți cu vârsta de până la 25 de ani. Informații suplimentare se găsesc AICI.

   Sesiunea națională de comunicări științifice studențești "Anghel Saligny" 

    Detaliile sesiunii de comunicări din cadrul Universității "Dunărea de Jos", Facultatea de Inginerie, Galați se găsesc AICI.

   Școala Altfel la Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi

   Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi organizează în data de 07.04.2015 un eveniment în cadrul proiectului "Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!", desfășurat în învățământul preuniversitar. La acest eveniment și-au anunțat participarea elevi de la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara. Programul cuprinde vizită în cadrul facultăţii, prezentare facultate şi oferta de programe de studii disponibile, respectiv o vizită în laboratorul “Industrial Engineering and Management Systems”.

  Update!. În urma organizării acestui concurs am fost plăcut surprinși să primim feedback-ul din partea unui elev participant. Email-ul primit îl regăsiți AICI. Vă mulțumim pentru vizită și vă așteptăm să urmați cursurile FMPT.

   Workshop - Westfalische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen 

   În data de 17 martie 2015, la Gelsenkirchen, în incinta Westfalische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen a avut loc un workshop la care au participat şi personalităţi din Universitatea Politehnica Timişoara. S-a discutat despre colaborarea dintre cele doua instituţii, primul accord fiind semnat în urmă cu 19 ani. S-a discutat despre posibilitatea deschiderii unei colaborări în domeniul Inginerie şi Management prin doctorate în cotutelă între cele două instituţii. 

  Întreaga ştire se regăseşte AICI.

   Provocare de carieră pentru studenţii antreprenoriali şi 15000 euro

  Prinde un loc în cupa tinerilor antreprenori de la Lisabona, iulie 2015 și câștigă până la 15 000 EUR pentru lansarea afacerii tale. Competiția Compania Anului este cea mai mare competiție europeană de antreprenoriat pentru studenți și îți oferă posibilitatea să testezi ideea ta de afacere cu clienți reali și cu ajutorul consultanților voluntari și înveți să transformi un concept într-o versiune de test – primii pași în orice afacere!

  Detaliile acestei oportunităţi se regăsesc AICI.

   InGENIOUSly Continental 

   Competiția multidisciplinară InGENIOUSly Continental începe săptămână aceasta. Săptămâna trecută a fost finalizat procesul de selecție, fiind create 10 echipe de câte 5 membri fiecare. Tinerii au fost provocați de Continental să creeze o mașină care să poată fi controlată cu ajutorul telefonului mobil, având la dispoziție 12 săptămâni. La finalul acestei perioade, echipele vor realiza o serie de teste cu mașina creată.

În cadrul competiției sunt înscriși studenți de la Facultatea de Mecanică, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Management în Producție și Transporturi și de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații. Echipa de pe locul întâi va primi 6.000 de lei, cea de pe locul al doilea 3.200 de lei, iar cea de pe locul al treilea 1.600 de lei.

   Din cadrul MPT vor participa:

 a. Adelina Ardelean - echipa 2

 b. Brîndaş Iulia - Echipa 4

 c. Melcioiu Laurenţiu - echipa 1

 d. Illeş Cristina - echipa 3.

   Clipul deschiderii anul școlar 2014-2015 se regăsește AICI. FMPT vă dorește mult succes în noul an școlar!    

Studenții Politehnicii au fost din nou la înălțime

  La ediția XXIII a Concursului național „C.C. Teodorescu”, găzduit de Universitatea Politehnica Timișoara în perioada 15-17 mai 2014, studenții UPT au câștigat premiile I la toate secțiunile, precum și premii II, III sau mențiuni. 

  VIZITE OFICIALE

 •  Profesor invitat în săptămâna 28.04.2014 - 04.05.2014, PASCAL DUVAL, Universite d'Artois
 •  În 26 mai 2014 vizita Doamnei Magdalena DRABEK ( Poland, Lodz University of Technology, International Office)

 Evenimentul Continental

    În 20 noiembrie 2014, la Facultatea de Management în Producție și Transporturi a avut loc prezentarea companiei Continental: Training de producție automotive high-tech și Academia talentelor.

    Evenimentul BVB Invest Quest

   În 11 noiembrie 2014, ora 12.00, la Facultatea de Management în Producție și Transporturi  a avut loc evenimentul BVB Invest Quest ce a fost organizat de Bursa de Valori București în parteneriat cu SSIF IFB Finwest SA. La eveniment au participat: Remus Stoica (Expert Cercetare-Dezvoltare), Octavian Molnar (Director General IFB Finwest), Ovidiu Șerdean (Director IFB), Liviu Mihuța (Broker IFB), Anca Teujdea (Șef Agenție IFB Finwest Timișoara) și studenți ai FMPT din anii II, III și IV.

   Săptămâna sportului în UPT - MPT locul III. Știrea. Diploma.

 Sesiune de comunicări studențească an școlar 2013-2014

    - Ordinea de sustinere a lucrarilor.  

 Anunț anii terminali 

CURS FESTIV

 •  Curs Festiv Inginerie și Management - 08.05.2014, ora 10.00, Restaurant Cantina Politehnica (Complex Studențesc).
 •  Curs Festiv Administrație Publică - 13.05.2014, ora 12.00, sala A0.

  LICENȚĂ și DISERTAȚIE

 • 16, 17.06.2014 - Susținere disertație. Termen predare proiecte 06.06.2014
 • 18.06.2014 - Licență examen scris.
 • 19, 20.06.2014 - Susținere licență. Termen predare proiecte 10.06.2014