Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

 Orarele* pentru anii de licență (IM I-IV și AP I-III), anul universitar 2023-2024, semestrul II se găsesc AICI.

*Link-urile aferente înrolării pe Campusul Virtual al UPT pentru diciplinile din semestrul II se află pe orarul postat mai sus (În partea dreaptă a filei de Excel).

Decanii și tutorii de ani se găsesc AICI.

Orarul consultațiilor pentru semestrul I, anul universitar 2021 - 2022 se găsește AICI. (se va actualiza)

* Aceste variante de orare pot fi modificate. Urmăriți posibilele noi variante!