Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

 Orarele*,** pentru toți anii de licență (IM I-IV și AP I-III), anul universitar 2021-2022, semestrul II se găsesc AICI.

*Link-urile aferente înrolării pe Campusul Virtual al UPT pentru diciplinile din semestrul II se afla în orarul postat mai sus (În partea dreaptă a filei de Excel).

** Până la noi decizii, semestrul începe hibrid la licență, toți anii, cursuri online și aplicații față în față. Există și slotul pentru online pentru cazurile prevăzute de regulament. La master este complet online.

Structura anului universitar 2021-2022 o puteți consulta AICI.

Grupele anilor I se găsesc AICI.

Decanii și tutorii de ani se găsesc AICI.

Orarul consultațiilor pentru semestrul I, anul universitar 2021 - 2022 se găsește AICI.

* Aceste variante de orare pot fi modificate. Urmăriți posibilele noi variante!