Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   Această secțiune cuprinde materialele pentru cursuri și aplicații pentru anii de la ciclul licență, domeniul Științe Administrative. În continuare sunt prezentate aceste materiale, pe ani de studiu.

Anul I

Anul II

Anul III

  • Dezvoltare durabilă și protecția mediului - Curs