Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

Domeniul de studiu: Inginerie și Management

Scurtă descriere a programului universitar

 Misiunea acestui program este de a instrui specialiști de nivel înalt în Inginerie și Management. Plecând de la situația concretă din diferite domenii de activitate, după studierea literaturii de specialitate și a propriei experiențe doctorale, doctoranzii vor încerca să dezvolte soluții inovatoare și noi instrumente pentru rezolvarea problemelor identificate. Soluțiile pot fi verificate în organizații sau bazate pe modelarea matematică. 

Domeniul de expertiză al conducătorilor de doctorat se bazează pe următoarele domenii: managementul strategic, managementul resurselor umane. management de proiect, marketing, logistică, managementul întreprinderilor mici și mijlocii, managementul investițiilor, calitatea, sustenabilitate și altele. 

Conducători de doctorat: 

Prof. dr. ing. Anca DRĂGHICI 

Prof. dr. ing. Constantin DUMITRESCU

Prof. ing. dr. ec. Marian Liviu MOCAN 

Prof. dr. ing. Monica Sepronia PETREA IZVERCIAN

Prof. dr. ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN

Prof. dr. ing. George CĂRUȚAȘU (Universitatea "Româno-Americană" București)  

Mai multe informații - Click AICI.