Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

  Sesiunea iunie 2024

   Ghidul pentru elaborarea și redactarea lucrărilor de finalizare a studiilor la ciclurile de licență și master 2022/2023 se află AICI.

     Comisia pentru examenele de diplomă și licență  - Click AICI.

   Date examen (probă 1 + probă 2):  27-28.06.2024

   Termen predare lucrare/proiect online: 14.06.2024 

   Termen predare lucrare/proiect fizic: 21.06.2024 

   Tematica pentru examenul de diplomă, proba teoretică, Inginerie și Management - Click AICI.

   Tematica pentru examenul de diplomă, proba teoretică, Administrație Publică - Click AICI.

Lucrările de diplomă și licență împreună cu formularele de înscriere se vor preda la secretariatul facultății, sala M025, strada Remus, nr. 14, respectând termenele comunicate pe Campusul Virtual.

***************************************************************************************************************************

   Începând cu anul universitar 2016/2017, în conformitate cu HS Nr. 130/16.02.2017,  privind modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor  de licență/diplomă și disertație în UPT,

   Consiliul Facultății MPT a decis:

   Examenul de licență/diplomă, în cadrul Facultății MPT, constă în parcurgerea a două probe după cum urmează:

      a. proba 1: în forma orală, de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților fundamentale, de domeniu și de specialitate; această probă este susținută în fața comisiei de examen împreună cu proba 2; întrebările adresate candidaților sunt distincte față de cele corespunzătoare probei 2;

    b. proba 2: de prezentare și susținere a unei lucrări/unui proiect, numită/numit lucrare de licență/proiect de diplomă; proba 2 este publică.

 ****************************************************************************************************************************