Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   Locuri disponibile la MPT la ciclul de MASTER 2023

  1. Tematica pentru concursul de admitere - domeniul Inginerie și Management
  2. Tematica pentru concursul de admitere - domeniul Științe Administrative
  3. Comisia pentru examenul de admitere la master
  4.  Planificarea candidaților la interviu
  5.  Lista candidaților admiși
  6.  Lista candidaților respinși

Important: Confirmarea locurilor de la fără taxă se face prin plata taxei de confirmare și depunerea in ORIGINAL a documentelor:

  • Diploma de Licență;
  • Foaie Matricolă – licență

Termenul de confirmare este până luni – 18.09.2023, ora 16:00

Locuri disponibile sesiunea septembrie 2023

Domeniul de studii

Specializarea

Locuri

buget

Locuri taxă

Inginerie și management

IMC - Ingineria şi managementul competitivităţii

12

10

IMSL - Ingineria şi managementul sistemelor logistice

4

9

MAAA - Management antreprenorial în administrarea afacerilor

10

4

QCEM/IMCC - Quality and Competitiveness Engineering and Management (Ingineria şi managementul calității și competitivităţii) – lb. engleză

10

15

Științe Administrative

Managementul organizațiilor publice

2

15

Admiterea la Master MPT se desfășoară pe bază de concurs, cu interviu. Nota de la interviu (Ni) intră în calculul mediei de admitere (Ma)

Absolvenților aceluiași domeniu de licență cu cel de master, la solicitarea expresă a acestora, li se echivalează (Ni) cu media multianuală de la ciclul de licență (conf. Art.2 din Regulamentul de admitere Master 2023).

O imagine care conține Font, text, linie, alb

Descriere generată automat Formula de calcul ponderat a Mediei de admitere (Ma):

Md - media examenului de diplomă/licenţă

Ni – notă de interviu sau echivalare

k – coeficient cu valoarea între 0 şi 5, funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat;

valorile pentru k se găsesc în ANEXA 1.a Regulamentului de Master

___________________________________________________________________________________________

Calendar admitere Master MPT - septembrie 2023

Înscriere candidaţi:

28.08.2023 - 14.09.2023 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)
09.09.2023 - 14.09.2023 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților între orele 09:00-16:00, fără duminică -10.09.2023)

Concurs de admitere (interviu):

15.09.2023 (vineri)

Rezultatele concursului:

15.09.2023, ora 16:00

Confirmări și definitivarea rezultatelor:

16.09.2023,  09:00 – 14:00
18.09.2023,  09:00 – 16:00

___________________________________________________________________________________________

Cum mă înscriu la Master

Accesează platforma Enroll (https://enroll.upt.ro/)

Alege ciclul de Master și accesează butonul ”Înscrie-te aici” și vei ajunge pe pagina https://enroll.upt.ro/master/.

Aici și îți vei face cont, vei completa datele tale si documentele doveditoare: vezi documentele de înscriere/confirmare

Descrierea video a inscrierii online o accesezi.